úterý, 5. června 2018

Začátkem letošního roku jsme se úspěšně zúčastnili grantového programu Pardubického kraje na podporu materiálového zajištění sociálních služeb. Díky podpoře můžeme pořídit nový automobil do našeho střediska sociálních služeb v Hlinsku. Hlavním přínosem projektu je možnost přesunout, dostupností dalšího vozu, větší podíl poskytovaných sociálních služeb z ambulantní formy do terénu. Služby pro klienty s dlouhodobým duševním onemocněním poskytované v terénu jsou více efektivní, protože reagují lépe na akuální potřebu klienty. Sociální pracovníci tak mohou klienty doprovázet na úřady, k lékařům a do dalších institucí, ale také mohou lépe reagovat v jejich krizových situacích. 

Za podporu Pardubickému kraji velmi děkujeme. Naše služby se stanou zase o něco více dostupné a pro klienty kvalitnější. 

 

Klikni na mapku a najdi nejbližší pomoc

Třebíč Jihlava Žďár n/S Pelhřimov Havlíčkův Brod Hlinsko

 

facebook
 

 

 

Naši dárci

Přihlášení k odebírání newsletteru

Jméno
Příjmení
E-mail

© 2018 FOKUS Vysočina Administrace

Web: Crespo | Design: TNK