Posláním Komunitního týmu - sociální rehabilitace je udržení, obnovení nebo získání schopností a dovedností, které jsou důležité pro zapojení uživatelů do běžného života.

 • Oslovujeme potenciální uživatele během jejich hospitalizace v psychiatrické léčebně.
 • Nabízíme zprostředkování dalších služeb FOKUSU Vysočina nebo i jiných poskytovatelů v regionu.
 • Dlouhodobě spolupracujeme s uživateli v oblastech péče o domácnost, hospodaření s penězi, vztahy v rodině a s vrstevníky, trávení volného času, zvládání krizí aj.
 • Doprovázíme uživatele při jednání na úřadech.
 • Zůstáváme s uživateli v kontaktu i během jejich případného pobytu v lůžkovém zařízení
 • S lidmi, kteří nemohou nebo nechtějí přijet za námi, se setkáme na místě, které jim vyhovuje – u nich doma, na úřadě, v kavárně a podobně.

 Komunitní tým poskytuje službu Sociální rehabilitace dle §70 zákona č. 108/2006 Sb.

 Cílová skupina

dospělé osoby s duševním onemocněním (onemocnění z okruhu psychóz, regionální příslušnost, potřebnost)

 Podmínky pro poskytnutí služby

Podmínky pro odmítnutí služby

 • zájemce nepatří do cílové skupiny (diagnóza, věk, potřeba),
 • formality spojené s poskytováním služeb
  • odmítnutí smlouvy o poskytnutí služby (i ústní)
 • nedodržování/nesouhlas s dodržováním Vnitřních pravidel Komunitního týmu

Cíle:

 1. Orientované na uživatele
  Podporovat osoby s duševním onemocněním
  • při rozvíjení a posilování samostatnosti
  • při naplňování vlastních potřeb
  • ve využívání veřejných míst a služeb
  • v iniciativě při využívání volného času
  • ve využívání specializovaných zdravotních služeb
  • při uplatňování jejich práv a nároků
  • při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou
  • při kontaktu s komunitou
  • při řešení obtížných nebo krizových situací
  • při získání základních pracovních dovedností uživatelů
  • při udržení nebo rozvoji pracovní dovednosti uživatelů
 2. Orientované na službu
  • poskytovat psychosociální služby vycházející z potřeb uživatelů
  • rozvíjet a naplňovat standardy ve službě
  • vzdělávat své pracovníky
 3. Orientované na společnost
  • kontaktování osob s duševním onemocněním
  • zajištění sociální pomoci osobám s duševním onemocněním
  • prevence sociálně-patologických a jiných nežádoucích jevů (sebevraždy, bezdomovectví, agresivita, zadluženost apod.)
  • ovlivňování postojů veřejnosti vůči osobám s duševním onemocněním
  • spolupráce s úřady, samosprávou
  • spolupráce s dalšími poskytovateli sociálních a zdravotních služeb

Dostupnost služby

Provozní doba ambulance steřdisko Havlíčkův Brod i Chotěboř:
pracovní dny 7:30 – 15:30 hod.
Terénní pracovníky zastihnete na telefonu v pracovní dny 7:30 - 15:30 hod

Působnost: území havlíčkobrodského okresu
Bariérovost: ambulantní forma služby není bezbariérová
Platby: služba je poskytovaná zdarma

 

Kontakt

Mgr. Pavlína Bláhová
Na Valech 290

58301 Chotěboř

Mobil: +420 725 581 891
E-mail: pavlina.blahova@fokusvysocina.cz
Eeb: www.fokusvysocina.cz

Soubory ke stažení

Název Datum Velikost Staženo
123_peer_konzultant_havlbrod_dl.pdf 08.06.2017 17:56 441 kB 624x
181_2018_komunitni_tym_havlbrod_dl.pdf 11.02.2020 13:55 89 kB 144x

Klikni na mapku a najdi nejbližší pomoc

Třebíč Jihlava Žďár n/S Pelhřimov Havlíčkův Brod Hlinsko

 

facebook
 

 

 

Naši dárci

Přihlášení k odebírání newsletteru

Jméno
Příjmení
E-mail

© 2020 FOKUS Vysočina Administrace

Web: Crespo | Design: TNK