297_pyramida_3.jpg

pátek, 20. prosince 2019

Na podzim 2012 byla Ministerstvem zdravotnictví oficiálně zahájena Reforma péče o duševní zdraví. Jejím záměrem je modernizovat celý systém psychiatrické péče a zvýšit kvalitu života lidí s duševním onemocněním. Víte, jak se do ní zapojuje FOKUS Vysočina, z.ú?

Cílem reformy je přesun těžiště péče o lidi s duševním onemocněním z ústavní, nemocniční formy do komunity a podpora vytváření neformální komunitní péče, primární péče a svépomocných aktivit (viz obrázek nahoře). FOKUS Vysočina, z. ú. se s principy reformy ztotožňuje a aktivně se do reformy zapojuje. Role FOKUSu Vysočina v reformě je poskytování komunitních služeb pro lidi se závažným duševním onemocněním (viz. obrázek nahoře).

FOKUS Vysočina, z.ú.  naplňuje svou roli v reformě péče o duševní zdraví prostřednictvím:

  • multidisciplinárních terénních týmů složených ze sociálních pracovníků, peer konzultantů a zdravotníků ve městech Pelhřimov, Havlíčkův Brod a Hlinsko
  • Centra duševního zdraví – od srpna 2018 realizujeme v Havlíčkově Brodě službu, která vznikla propojením sociálních pracovníků FOKUSu Vysočina a zdravotních pracovníků Psychiatrické nemocnice Havlíčkův Brod v jeden multidisciplinární tým
  • služeb zaměřených na podporu bydlení a zaměstnávání
  • destigmatizačních aktivit (přednášky, workshopy, osvětové kampaně) pro laickou i odbornou veřejnost
  • koordinací dobrovolníků a jejich dobrovolnické činnosti
  • podpory svépomocných aktivit, hnutí a skupin, díky kterým se mohou lidé se zkušeností s duševním onemocněním či jiným hendikepem vzájemně podpořit na své cestě v zotavení
  • propojováním (síťováním) se s komunitou, obcemi, spolky, neziskovými organizacemi s cílem zapojení lidí s duševním onemocněním do přirozeného prostředí, kde člověk s duševním onemocněním může uplatňovat stejná práva a kvalitu života jako zdravý člověk

 

Změnou v přístupu k lidem se zkušeností s duševním onemocněním usilujeme také
o změnu základních východisek služeb pro duševně nemocné:

Recovery / úzdrava / zotavení * je hluboce osobní a jedinečný proces změny postojů, hodnot, pocitů, cílů, dovedností a rolí. Je to způsob života, který je uspokojující, nadějný, přínosný, a to dokonce i s omezeními, která nemoc přináší. Uzdravení zahrnuje rozvoj nového smyslu a účelu v životě, jak se člověk vymaňuje z katastrofických dopadů duševní nemoci.“ (Anthony, 1993)

 

Klikni na mapku a najdi nejbližší pomoc

Třebíč Jihlava Žďár n/S Pelhřimov Havlíčkův Brod Hlinsko

 

facebook
 

 

 

Naši dárci

Přihlášení k odebírání newsletteru

Jméno
Příjmení
E-mail

© 2020 FOKUS Vysočina Administrace

Web: Crespo | Design: TNK