275_kresadlo_foto1.jpg

čtvrtek, 10. ledna 2019

Cenu Křesadlo udělují dobrovolnická centra v České republice dobrovolníkům za jejich dlouhodobou práci ve prospěch druhých. Jde o symbolické poděkování lidem, kteří zdarma svůj volný čas věnují obecně prospěšným činnostem. V Pelhřimově se bude vítěz vybírat již zanedlouho.

Ve středu 16. ledna 2019 zasedne v Pelhřimově komise, která bude z nominovaných vybírat jednoho vítěze. Nominovat dobrovolníka na cenu Křesadlo mohou každý rok organizace, které s dobrovolníky spolupracují, ale také jednotlivci z řad občanů.

Předání ceny proběhne během slavnostního večera v rámci udílení Cen města Pelhřimova v sobotu 26. ledna 2019 v Pelhřimovském KD Máj.

Cílem udělování ceny Křesadlo je upozornit na přínos dobrovolnických činností v naší společnosti, zviditelnit příběhy vzájemné a nezištné pomoci a především podpořit další lidi k zapojení se do dobrovolnických aktivit.

Na Pelhřimovsku nezištně pracují v různých organizacích stovky dobrovolníků, kteří zdarma odpracují tisíce hodin ročně. Jen FOKUS Vysočina Dobrovolnické centrum v regionu Pelhřimov koordinuje přes 200 dobrovolníků, kteří pomáhají např. v domovech pro seniory, v nemocnicích nebo v organizacích pomáhajícím zdravotně postiženým či lidem s duševním onemocněním.

Myšlenka každoročního ocenění dobrovolníků vznikla již v rámci Mezinárodního roku dobrovolníků v roce 2001. Symbolika udělované ceny i jejího názvu je více než zřejmá: dobrovolníci jsou těmi, kdo pomáhá vykřesat jiskry lidství.

Více info zde:  http://www.fokusvysocina.cz/kresadlo

KONTAKT:  Vlaďka Brávková - koordinátorka dobrovolníků, +420 606 029 727, vladka.bravkova@fokusvysocina.cz , http://fb.me/DobrovolniciPelhrimov

Ocenění v regionu Pelhřimov:

2002      Theodor Štěpánek (Farní charita Pacov)
2003      Mgr. Denisa Štursová (Česká katolická charita)
2004      Bc. Josef Hejda
2005      Božena Tomanová (Nemocnice Pelhřimov)
2006      manželé Ing. Zdeněk Nadrchal a Ludmila Nadrchalová (Nemocnice Pelhřimov)
2008      Romana Pernikářová (Centrum pro zdravotně postižené a FOKUS Vysočina),
               Ivana Blažková (Centrum pro zdravotně postižené)
2009      Věra Marešová (FOKUS Vysočina)
2010      Karel Kužel (FOKUS Vysočina )
2011      Martin Kubát (Centrum pro zdravotně postižené)
2012      manželé Ing. Jaroslav Maška a Lenka Mašková (dobrovolnická činnost pro občany Pelhřimova)
2013      Eva Říhová (Hodina H)
2014      Michal Novák (FOKUS Vysočina)
2015      Libuše Doubková (FOKUS Vysočina)
2016      Ing. Renáta Marková (Program Kamarád) 
2017      Lada Hellerová (Medou, z.s.)

Klikni na mapku a najdi nejbližší pomoc

Třebíč Jihlava Žďár n/S Pelhřimov Havlíčkův Brod Hlinsko

 

facebook
 

 

 

Naši dárci

Přihlášení k odebírání newsletteru

Jméno
Příjmení
E-mail

© 2019 FOKUS Vysočina Administrace

Web: Crespo | Design: TNK