Posláním chráněného bydlení je umožnit lidem s duševním onemocněním – zvláště těm, kteří nikdy samostatně nebydleli nebo potřebují v tomto směru určitou míru podpory – získat vlastní zkušenost se samostatným bydlením.

Chráněné bydlení je pobytová placená služba zaměřená na získávání praktických životních dovedností.  Jejím smyslem není zajištění trvalého bydlení, proto je čerpání služby omezeno na dobu tří let. Pro každého nájemníka je zajištěn  byt 1+0 včetně vybavení. Během celého pobytu pomáhá uživateli asistentka bydlení. Míra podpory je individuální a odvíjí se od oboustranné dohody. Její součástí je rehabilitační plán orientovaný na potřeby uživatele a zaměřený na nácvik běžných dovedností (obstarávání domácnosti, vytváření struktury dne, odpovědnost a samostatnost v rozhodování). Službu zajišťuje asistentka chráněného bydlení s podporou komunitního týmu.

Cílová skupina

 • osoby s onemocněním z okruhu psychóz,  v případě potřebnosti i osoby s neurotickými poruchami
 • osoby starší 18 let
 • potřeba využívat službu
 • osoby žijící na území havlíčkobrodského okresu, případně v Kraji Vysočina - prioritní oblast, v případě absence zájemců z tohoto regionu, mohou být přijati zájemci z celé ČR

Podmínky pro poskytnutí služby:

Podmínky pro odmítnutí služby:

 • zájemce nepatří do cílové skupiny (diagnóza, věk, potřeba),
 • osobám, které mají výrazně ztíženou mobilitu nebo smyslový handicap mohou být služby poskytnuty pouze při souběžném zajištění další služby např. osobní asistence - zařízení nemá bezbariérový přístup
 • somatické onemocnění, pro které lékař službu nedoporučí
 • infekční choroba
 • akutní forma závislosti
 •  formální náležitosti spojené s poskytováním služeb
  • odmítnutí podpisu smlouvy o poskytnutí služby
  • odmítnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů
  • nesouhlas s dodržováním Vnitřních pravidel KCHB

Cíle chráněného bydlení:

 1. Orientované na uživatele
  • zvýšit soběstačnost při vedení domácnosti
  • motivovat k aktivnímu trávení volného času
  • podpořit uživatele při využívání běžně dostupných míst a služeb
  • zvýšit samostatnost v rozhodování a sebevědomí uživatele
 2. Orientované na službu
  • poskytovat psychosociální službu vycházející z potřeb uživatelů
  • rozvíjet a naplňovat standardy ve službě
  • vzdělávat své pracovníky
 3. Orientované na společnost
  • snížení potřebnosti ústavní péče
  • zajištění sociální pomoci osobám s duševním onemocněním
  • prevence sociálně-patologických a jiných nežádoucích jevů (sebevraždy, bezdomovectví, agresivita, zadluženost apod.)
  • ovlivňování postojů veřejnosti vůči osobám s duševním onemocněním
  • spolupráce s úřady, samosprávou
  • spolupráce s dalšími poskytovateli sociálních a zdravotních služeb

Dostupnost

Kapacita zařízení:  2 místa
Provozní doba: pracovní dny 7.00 – 15.30 hod.
Maximální délka pobytu: 3 roky
Bariérovost: Objekt, ve kterém je služba poskytována, není bezbariérový.

Úhrady za poskytování služby

Cena ubytování:
Byt č. 1 (21,7 m2) ..... 3 700,-Kč/měsíc
Byt č. 2 (18,9 m2) ..... 3 300,- Kč/měsíc

Cena ubytování se odvíjí od aktuálních cen nájemného stanovených Městem Havlíčkův Brod.

Cena za služby:
Je-li uživatel příjemcem příspěvku na péči, uhradí 100,-  Kč za každou hodinu péče pokud se jedná o :

 • pomoc při zajištění chodu domácnosti
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační služby
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • sociálně terapeutické činnosti

Bezplatně je poskytována

 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Kontakt

Mgr. Markéta Tůmová– asistentka bydlení
Smetanovo náměstí 279, 580 01 Havlíčkův Brod
Telefon: 775 151 495
E-mail: marketa.tumova@fokusvysocina.cz, komunitni.tym.hb@fokusvysocina.cz
Web: www.fokusvysocina.cz

Charakteristika bytů:

Oba byty se nacházejí v klidné části města Havlíčkův Brod, v ulici U Kasáren 3504

Havlíčkův Brod - chráněné bydlení

 1. chráněný byt

 •  velikost bytu: 1+0 .... 21,7 m2
 • úhrada za ubytování činí měsíčně 3 200,-Kč
Havlíčkův Brod - chráněné bydlení Havlíčkův Brod - chráněné bydlení Havlíčkův Brod - chráněné bydlení

 2. chráněný byt:

 • velikost bytu: 1+0 .... 18,9 m2
 • úhrada za ubytování činí měsíčně 2 800,- Kč
Havlíčkův Brod - chráněné bydlení Havlíčkův Brod - chráněné bydlení

 

Soubory ke stažení

Název Datum Velikost Staženo
112_chranene_bydleni_havlbrod.pdf 08.06.2017 14:25 274 kB 735x

Klikni na mapku a najdi nejbližší pomoc

Třebíč Jihlava Žďár n/S Pelhřimov Havlíčkův Brod Hlinsko

 

facebook
 

 

 

Naši dárci

Přihlášení k odebírání newsletteru

Jméno
Příjmení
E-mail

© 2021 FOKUS Vysočina Administrace

Web: Crespo | Design: TNK