čtvrtek, 7. prosince 2017

Díky grantové podpoře Nadace České spořitelny budou moci klienti sociálních služeb  FOKUSu Vysočina využívat v roce 2018 podporu specializovaného Adiktologa.

Tato podpora je velmi efektivní především u klientů s duální diagnózou, kterých je především ve službě Komunitní chráněné bydlení většina. 

Duální diagnóza spočívá v kombinaci duševního onemocnění s určitým typem závislosti. Takové případy vyžadují u klientů specifický přístup na jejich cestě k úzdravě. Propojení diagnózy duševního onemocnění a závislosti je v rámci adiktologie specifickým zaměřením, které vede ke snížení a prevenci drogové závislosti.

Specializovaný adiktolog doplní tým sociálních pracovníků v péči o duševně nemocné. Aktivně se zapojí do přímé práce s klienty prostřednictvím individuálního přístupu, terapeutické skupiny, prevence drogové závislosti a poradenstvím zaměřeným na konkrétní závislost. Bude pravidelně každý týden fungovat v přímé péči o klienty. 

Za pomoc Nadaci České spořitelny velmi děkujeme.

Klikni na mapku a najdi nejbližší pomoc

Třebíč Jihlava Žďár n/S Pelhřimov Havlíčkův Brod Hlinsko

 

facebook
 

 

 

Naši dárci

Přihlášení k odebírání newsletteru

Jméno
Příjmení
E-mail

© 2018 FOKUS Vysočina Administrace

Web: Crespo | Design: TNK