pátek, 27. ledna 2017

 

Registrační číslo projektu: CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0001881

 

Doba realizace projektu: 1.7.2016 - 30.06.2018

 

Cíl projektu:

Cílem projektu je posílit odborné kapacity pracovníků managementu organizace  v oblasti strategie, financování a marketingu/PR za pomoci konzultací a koučování od expertů.

 

Popis projektu:

Projekt se zaměřuje na tři klíčové aktivity:

  • Strategie a poslání - klíčová aktivita se zabývá revizí strategického plánu a vytvořením směrnice pro PR.
  • Financování a fundraising - obsahem této aktivity je zefektivinit systém finančního řízení a rozvoj firemního a individuálního fundraisingu.
  • PR a marketing - poslední aktivita se zaměřuje na posílení samostatnosti a profesionality při tvorbě propagačních materiálů.  

 

Finanční zajištění projektu:

Tento projekt zahrnuje prostředky Evropského sociálního fondu a prostředy ze státního rozpočtu. 

Klikni na mapku a najdi nejbližší pomoc

Třebíč Jihlava Žďár n/S Pelhřimov Havlíčkův Brod Hlinsko

 

facebook
 

 

 

Naši dárci

Přihlášení k odebírání newsletteru

Jméno
Příjmení
E-mail

© 2018 FOKUS Vysočina Administrace

Web: Crespo | Design: TNK