pondělí, 3. února 2020

 

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0010486

 

Doba realizace projektu: 1. 1. 2019 - 31. 12. 2020

 

Popis projektu:

FOKUS Vysočina, z.ú. v rámci projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina - Individuální projekt VI bude poskytovat vybrané registrované sociální služby.

  • Komunitní tým - sociální rehabilitace, jehož posláním je udržení, obnovení nebo získání schopností a dovedností, které jsou důležité pro zapojení duševně nemocných uživatelů do běžného života.

Hlavní cílovou skupinou jsou osoby s chronickým duševním onemocněním. Místem provozování služby jsou Havlíčkův Brod a Pelhřimov.

  • Tým podpory v zaměstnávání - sociální rehabilitace, jehož posláním je poskytovat podporu lidem se zdravotním znevýhodněním v získání a udržení si vhodného pracovního místa odpovídajícího jejich znalostem, schopnostem a dovednostem.

Hlavní cílovou skupinou jsou osoby s chronickým duševním onemocněním. Místem provozování služby jsou Havlíčkův Brod a Pelhřimov.

  • Sociální terapeutická dílna Bludiště - jejímž posláním je pomoci uživatelům při udržení, obnovení nebo získání základních pracovních návyků a dovedností v chráněném prostředí. Hlavní cílovou skupinou jsou osoby s kombinovaným postižením. Místo provozování je Chotěboř.

  • Osobní asistence Bludiště -  Doba realizace: 1. 10. 2019 - 30. 9. 2020 - Smyslem této služby je obohatit nabídku služeb pro osoby s mentálním, tělesným a kombinovaným handicapem na Chotěbořsku tak, aby zahrnovala i možnost terénního poskytování služby. Nabídka osobní asistence obsahuje úkony osobní péče, doprovázení a dopravu do denních zařízení, jako je škola nebo denní stacionář.

  • Centrum duševního zdraví poskytuje multidisciplinární sociální a zdravotní služby lidem s vážným duševním onemocněněním v okrese Havlíčkův Brod. Posláním je zajistit ucelenou podporu lidem, kteří se v důsledku svého duševního onemocnění ocitli v nepříznivé sociálně zdravotní situaci. Pomáhá lidem lidem s duševním onemocněním zvyšovat kvalitu života a léčit se v přirozeném prostředí.

Finanční zajištění projektu:

Tento projekt je poskytována finanční podpora EU, státního rozpočtu a Kraje Vysočina.

Klikni na mapku a najdi nejbližší pomoc

Třebíč Jihlava Žďár n/S Pelhřimov Havlíčkův Brod Hlinsko

 

facebook
 

 

 

Naši dárci

Přihlášení k odebírání newsletteru

Jméno
Příjmení
E-mail

© 2021 FOKUS Vysočina Administrace

Web: Crespo | Design: TNK