čtvrtek, 26. ledna 2017

 

Registrační číslo projektu: 

 

Doba realizace projektu: 1.6.2016 - 31.12.2018

 

Popis projektu:

FOKUS Vysočina, z.ú. v rámci projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina - Individuální projekt IV bude poskytovat vybrané registrované sociální služby.

  • Komunitní tým - sociální rehabilitace, jehož posláním je udržení, obnovení nebo získání schopností a dovedností, které jsou důležité pro zapojení duševně nemocných uživatelů do běžného života.

Hlavní cílovou skupinou jsou osoby s chronickým duševním onemocněním. Místem provozování služby jsou Havlíčkův Brod a Pelhřimov.

  • Tým podpory v zaměstnávání - sociální rehabilitace, jehož posláním je poskytovat podporu lidem se zdravotním znevýhodněním v získání a udržení si vhodného pracovního místa odpovídajícího jejich znalostem, schopnostem a dovednostem.

Hlavní cílovou skupinou jsou osoby s chronickým duševním onemocněním. Místem provozování služby jsou Havlíčkův Brod a Pelhřimov.

  • Sociální terapeutická dílna Bludiště, jejímž posláním je pomoci uživatelům při udržení, obnovení nebo získání základních pracovních návyků a dovedností v chráněném prostředí.

Hlavní cílovou skupinou jsou osoby s kombinovaným postižením. Místo provozování je Chotěboř.

Finanční zajištění projektu:

Tento projekt je poskytována finanční podpora EU, státního rozpočtu a Kraje Vysočina.

Klikni na mapku a najdi nejbližší pomoc

Třebíč Jihlava Žďár n/S Pelhřimov Havlíčkův Brod Hlinsko

 

facebook
 

 

 

Naši dárci

Přihlášení k odebírání newsletteru

Jméno
Příjmení
E-mail

© 2018 FOKUS Vysočina Administrace

Web: Crespo | Design: TNK