315_jdi.jpg

čtvrtek, 7. května 2020

FOKUS Vysočina, z.ú. s níže uvedenou iniciativou souhlasí a podporuje ji. Ministryně práce a sociálních věcí byla v otevřeném dopise vyzvána ke změně systému sociálních služeb.

Dne 6. 5. 2020 vyzvala Jednota pro deinstitucionalizaci z.s. spolu s dalšími třemi odbornými organizacemi Aliance pro individualizovanou podporuPlatforma pro sociální bydlení a Asociace vzdělavatelů ASVSPS v otevřenému dopise ministryni práce a sociálních věcí Janu Maláčovou ke změně systému sociálních služeb.

Konkrétně ke stažení připravované novely Zákona o sociálních službách a k naplňování závazků vyplývajících z přijetí Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením OSN, kterou ČR ratifikovala před deseti lety.

„Situace během pandemie jen zaostřila rizika a nedostatky zastaralého systému sociálních služeb a míru ohrožení, kterému jsou vystaveni lidé v ústavech. Po letech upozorňování a podnětů žádáme ministryni o restart deinstitucionlizace. Je třeba ukončit nevyhovující systém ústavní péče a podpořit rozvoj komunitních sociálních služeb zohledňujících individuální potřeby jejich uživatelů,“ říká Terezie Hradilková, předsedkyně JDI, metodička změn v sociálních službách.

K dopisu se připojilo 16 akademiků a akademiček z různých vysokých škol v České republice, mezi jinými Libor Musil z MU v Brně a Oldřich Matoušek z UK v Praze.

Kontakty pro komunikaci s novináři:
Terezie Hradilková, předsedkyně JDI
+420 777 234 030, terezie.hradilkova@podporatransformace.cz

Pavla Baxová, ředitelka Rytmus – od klienta k občanovi, o.p.s. (členská organizace JDI)
+420 604 112 379, pavlab@rytmus.org

Jsme spolek organizací, profesionálů, odborníků, rodičů a znevýhodněných lidí, působících v sociálních službách.
Zasazujeme se o to, aby lidé, kteří z důvodu zdravotního postižení, věku nebo nepříznivé sociální situace potřebují
pomoc druhých lidí a specializované služby, získali podporu a služby v přirozeném prostředí a nemuseli do ústavu.

Pro případné připojení se k petici můžete použít tento odkaz: https://www.petice.com/oteveny_dopis_ministryni_prace_a_socialnich_veci_deinstitucionalizace

Otevřený dopis si můžete přečíst zde:
OTEVŘENÝ DOPIS

PRÁVNÍ ARGUMENTACE K OTEVŘENÉMU DOPISU

Klikni na mapku a najdi nejbližší pomoc

Třebíč Jihlava Žďár n/S Pelhřimov Havlíčkův Brod Hlinsko

 

facebook
 

 

 

Naši dárci

Přihlášení k odebírání newsletteru

Jméno
Příjmení
E-mail

© 2020 FOKUS Vysočina Administrace

Web: Crespo | Design: TNK