324_logo_30_kruh.png

úterý, 15. září 2020

Právě v těchto dnech začínají Týdny duševního zdraví (www.tdz.cz) - multižánrová celorepubliková kampaň, která má za cíl upozornit na témata spojená s duševním zdravím. Prostřednictvím kulturních a zážitkových aktivit má poukázat na zkušenosti lidí s duševním onemocněním. Má také přiblížit možnosti léčby, jakou pomoc či podporu mohou lidé s duševním onemocněním a jejich blízcí využít ve svém regionu, ale i to, že každý z nás může své duševní zdraví posilovat.

Proto srdečně zveme na všechny akce, které se na Vysočině konají nebo již konaly v Pelhřimově, Havlíčkově Brodě, Chotěboři a Hlinsku nebo na akce našich kolegů po celé České republice.

Prostor pro diskusi

Týdny pro duševní zdraví také otevírají i prostor pro diskusi k Reformě péče o duševní zdraví (www.reformapsychiatrie.cz), která v České republice probíhá již od roku 2013 a jejímž cílem je zlepšit život lidem s duševním onemocněním tím, že se zvýší kvalita, dostupnost a provázanost sociálních a zdravotních služeb.

Základní hodnoty reformy

Ráda bych otevřela tímto textem diskuzi nad rolí komunitních služeb v rámci reformy. Jak už jsem zmínila, jedním z jejích hlavních cílů je provázanost služeb.

Za jeden z nejvýraznějších prvků spolupráce sociálních a zdravotních služeb považuji nově vzniklý prvek v systému péče - Centrum duševního zdraví (CDZ).  To je často považováno za symbol reformy, ale reforma je mnohem širší a není účelné vytrhávat jeden prvek z celého systému. Sám o sobě totiž ztrácí smysl a význam. Přesto Centra duševního zdraví ve své podstatě asi nejvíce v malém měřítku zobrazují základní hodnoty a principy reformy.

Centrum duševního zdraví je služba na sociálně - zdravotním pomezí, která vyžaduje zkušenosti v poskytování zdravotní péče a zároveň i zkušenosti v poskytování sociální péče v KOMUNITĚ – tedy  v přirozeném prostředí člověka. Kvalitní péče vyžaduje dlouhodobé zkušenosti a praxi v obou složkách. Je třeba také dodat, že nositelem těchto zkušeností nejsou jednotlivci (konkrétní sociální pracovník, konkrétní psychiatrická sestra či lékař), ale organizace sama, která dbá nad kulturou práce, metodikou a hodnotami v přístupu ke klientovi.

Spoluprací překonáme limity

Sociální i zdravotní péče mají svá pozitiva, ale pochopitelně i omezení a limity. Vzájemnou spoluprací a propojením se však mohou doplňovat i rozvíjet a adekvátně nabídnout klientovi efektivní péči s důrazem na pochopení, důstojnost a lidská práva. CDZ je postaveno na hodnotách, jako je respekt, zplnomocňování, multidisciplinarita, sdílené rozhodovaní a partnerský přístup, jehož nositeli jsou především komunitní služby, stejně jako modelu ZOTAVENÍ.

Považuji za důležité upozornit na skutečnost, že role komunitních služeb v reformě je nezastupitelná.  V České republice poskytují péči již 30 let. Byly prvními vlaštovkami, které nabídly širší možnosti léčby a úzdravy pro lidi s duševním onemocněním než jen spolupráci s ambulantním psychiatrem nebo hospitalizaci v psychiatrické nemocnici. Zároveň byly iniciátory reformy a dosud jsou jejími hlavními hybateli.

Vnímám, že díky náročnosti reformy, která zasahuje do široké oblasti společenského života – legislativa, školství, zdravotnictví, sociální služby a další - řada lidí působící v reformě nevidí jasně původní myšlenky a ztrácí základní orientační nit. To znamená hodnoty vycházející z lidskosti – rovnost práva a přístupu k péči, odpovědnost každého člověka za svůj život a rozhodování o něm.

 

Anna Šimonová, ředitelka FOKUSu Vysočina, z.ú.

 


 

Klikni na mapku a najdi nejbližší pomoc

Třebíč Jihlava Žďár n/S Pelhřimov Havlíčkův Brod Hlinsko

 

facebook
 

 

 

Naši dárci

Přihlášení k odebírání newsletteru

Jméno
Příjmení
E-mail

© 2020 FOKUS Vysočina Administrace

Web: Crespo | Design: TNK