289_vyrocka_jpg.jpg

úterý, 20. srpna 2019

Prakticky od doby, kdy začal FOKUS Vysočina působit i v Chotěboři, jsme navázali spolupráci s ambulantní psychiatričkou MUDr. Blankou Šťastnou. A toto spojení jde nám, ale především našim klientům k duhu. Spokojenost je totiž evidentně všestranná. Jak Blanka Šťastná říká, rozšíření služeb FOKUSu představuje významnou pomoc i v její práci. A co ještě Blanka Šťastná prozradila v malém rozhovoru, který vyšel v naší poslední Výroční zprávě?

Jak vnímáte spolupráci s FOKUSem a jeho službou Komunitní tým nyní a jak tomu bylo třeba před deseti lety?

Změna je viditelná a je to změna určitě k lepšímu. Jedná se například o rozšíření pořádaných volnočasových aktivit a pracovních možností pro klienty. Tím, jak se známe dlouho, probíhá komunikace s pracovníky Komunitního týmu už spíše na přátelské úrovni.

 

Dostáváte od svých klientů zpětnou vazbu na naši službu?

Ano, dostávám. A musím říci, že s výjimkou jedné klientky jsou zpětné vazby opakovaně pozitivní.

 

Jak vlastně vnímáte rozšiřování našich služeb? Tým se totiž poměrně nedávno rozrostl o terénní zdravotní sestru a peer konzultantku.

Terénní zdravotní sestra pro mě představuje úžasnou pomoc. Opakovaně konzultujeme mnohé případy a to je pro klienty velmi pozitivní. Iniciativa je oboustranná, někdy vychází ode mě, někdy přímo od zdravotní sestry. A vaše peer konzultantka (v našem chotěbořském středisku) je skutečně výborná. Pro klienty, s kterými pracuje, je vždy velkou oporou. Díky vlastní zkušenosti s duševním onemocněním je s nimi takříkajíc na jedné lodi.

 

Vidíte u klientů, kteří spolupracují s naším Komunitním týmem, posun vpřed? Dokážete uvést nějaký příklad?

Komunitní tým například pomohl jednomu mladému klientovi nastartovat zcela jiný život v oblasti práce. U další klientky, která byla doslova vyčleněna ze společnosti, pomohla aktivizace. Pomohla jí možnost setkávat se s ostatními klienty a porovnávat také své zkušenosti. Tato klientka nyní třeba dokáže včas chodit na plánované schůzky. Takových příkladů je ale víc. Každý z klientů by uvedl něco pozitivního. I ti, kteří pracují v chráněných dílnách (Chráněné dílny Fokus Vysočina s.r.o.).

 

Uvítala byste ještě nějakou změnu v naší spolupráci?

Na dosavadní spolupráci bych vlastně nechtěla nic měnit. Ale uvítala bych rozšíření pracovních míst v chráněných dílnách (Chráněné dílny Fokus Vysočina s.r.o.), aby ještě více lidí dostalo šanci získat zaměstnání.

Komunitní tým:                                                                                                                                                                                      7.00 – 15.30
Bezbariérovost: Ambulantní forma služby je bezbariérová.
Služba je poskytována zdarma.

Na Valech (Úzká) 290, 583 01 Chotěboř
Mobil: +420 725 581 891, +420 775 151 494
E-mail: jitka.fuitova@fokusvysocina.cz

 

Klikni na mapku a najdi nejbližší pomoc

Třebíč Jihlava Žďár n/S Pelhřimov Havlíčkův Brod Hlinsko

 

facebook
 

 

 

Naši dárci

Přihlášení k odebírání newsletteru

Jméno
Příjmení
E-mail

© 2020 FOKUS Vysočina Administrace

Web: Crespo | Design: TNK