280_2.jpg

pátek, 5. dubna 2019

Na konci března se v havlíčkobrodském klubu OKO uskutečnila regionální obměna známého festivalu Na hlavu, který se v zimě koná v Praze. Pořadatel, kterým je iniciativa NA ROVINU projektu Destigmatizace a Fokus Vysočina, se rozhodli akci postupně představit i v dalších regionech České republiky. Právě Havlíčkův Brod se stal prvním místem, kde ho mohli lidé navštívit a FOKUS Vysočina se na ní partnersky podílel. V rámci celé akce byl připraven také Den otevřených dveří Centra duševního zdraví.

 

„Jak jste se mohli na festivalu dozvědět, zkušenost s duševním onemocněním měl za poslední rok každý pátý Čech, z toho čtyři pětiny v podstatě nemají péči. Jedním z důvodů, proč se tak děje, je právě stigmatizace, která brání lidem mluvit o svých duševních problémech a vyhledat potřebnou péči,“ říká za tým pořadatelů Magdaléna Wolfová, specialistka destigmatizace z iniciativy NA ROVINU Národního ústavu duševního zdraví. Iniciativa si bere za cíl systematickým vzděláváním zlepšit gramotnost a přístup k duševnímu zdraví a snížit stigmatizaci lidí s duševním onemocněním. Ta totiž vede k vyloučení a znevýhodnění v mnoha oblastech.

Právě na destigmatizaci duševních onemocnění akce mířila. Příchozí si tak mohli během dvou dnů vyslechnout přednášku Petra Winklera (Národní ústav duševního zdraví) na téma Češi a jejich duševní zdraví, shlédnout film Úsměvy smutných mužů, navštívit besedu Moje jméno není diagnóza s peer konzultanty FOKUSU Vysočina (lidé s osobní zkušeností s duševním onemocněním). Program byl zakončen promítáním filmu Bylo jednou jedno město bláznů a diskusí s regionálními odborníky o aktuálním stavu reformy péče o duševní zdraví.

Mluvit o duševním zdraví je normální

„Besedami a filmy o duševním zdraví a reformě jsme chtěli ukázat, že mluvit o svém duševním zdraví je normální a důležité. Duševní zdraví není pouze polarita zdravý/nemocný, ale široké spektrum stavů, kterým je potřeba věnovat pozornost. Film Bylo jednou jedno město bláznů pak přibližuje změny, které probíhají při deinstitucionalizaci péče o duševní zdraví. Jedná se o životopisný film Franca Basaglia a jeho snahu změnit povahu péče o lidi s duševními problémy v Itálii. Ukazuje principy reformy péče o duševní zdraví. Filmem Úsměvy smutných mužů jsme také chtěli poukázat na problematiku alkoholismu, která je v České republice silným tématem,“ vysvětluje Wolfová.

Sdílet svůj příběh je inspirující

Diskuse o reformě psychiatrické péče se zúčastnil Jaromír Mašek (ředitel Psychiatrické nemocnice Havlíčkův Brod), Anna Šimonová (ředitelka FOKUSU Vysočina,z.ú.), Jiří Bína (vedoucí Oddělení sociálních služeb Kraje Vysočina) a Jaroslav Kerouš (peer konzultant FOKUSU Vysočina,z.ú.).

 „Myslím, že je důležité diskutovat a potkávat se s lidmi. Je to jedna z nejúčinnějších forem změny postojů. Není to sice nijak rychlá a masivní metoda, ale myslím, že má dopad a kultivuje nejen postoje, ale i vzájemnou pochopení, jazyk a spoustu dalších věcí,“ zamyslela se Anna Šimonová.

  Velmi kladné ohlasy zaznamenala také beseda Moje jméno není diagnóza. V ní se tři peer konzultanti FOKUSU Vysočina zamýšleli nad průběhem vlastních nemocí a odhalovali své zkušenosti se stigmatizací. V příjemné a uvolněné atmosféře dokázali diváky nejen poučit, ale také pobavit.

 „Velmi hezky na mě působila hravá forma besedy, každý z nás k ní přispíval po svém. Nebylo to strojené a nátlakové. A hlavně ta pestrost lidí s vlastní zkušeností je neocenitelná. Každý jsme jiný, přemýšlíme jinak, naše zkušenosti jsou jiné.  Máme tak obrovskou sílu jak uvnitř FOKUSu Vysočina, tak i pro veřejnost,“ doplnil jeden z diskutujících Jaroslav Kerouš.

Den otevřených dveří CDZ

Součástí festivalu byl také Den otevřených dveří Centra duševního zdraví (CDZ), které zaměstnanci připravili. Zhruba čtyři desítky návštěvníků se mohli blíže seznámit s fungováním centra, které je jedním z pěti pilotních v rámci celé České republiky.

 

Klikni na mapku a najdi nejbližší pomoc

Třebíč Jihlava Žďár n/S Pelhřimov Havlíčkův Brod Hlinsko

 

facebook
 

 

 

Naši dárci

Přihlášení k odebírání newsletteru

Jméno
Příjmení
E-mail

© 2019 FOKUS Vysočina Administrace

Web: Crespo | Design: TNK