286_hoschl.jpg

úterý, 9. července 2019

Jak jsme vám nedávno slíbili, přinášíme první část naší Výroční zprávy za rok 2018. A jak jinak začít, než slovem předního českého psychiatra v minirozhovoru pro FOKUS?

Známější jméno mezi českými psychiatry budete hledat jen těžce. Cyril Höschl se psychiatrii naplno věnuje už od poloviny sedmdesátých let minulého století. Je uznávanou autoritou, získal mnoho ocenění a byl i je členem významných řídících orgánů. V současné době působí především jako ředitel Národního ústavu duševního zdraví v Klecanech. V krátkém rozhovoru pro FOKUS Vysočina zavzpomínal na to, jak vypadala psychiatrická péče před lety a popřemýšlel, kam směřuje.

 

Jak jste před třiceti lety vnímal péči o duševně nemocné? Kde byly její největší slabiny?

Vztah lékař-pacient byl paternalistický. Lékař rozhodoval, pacient měl pouze poslouchat. Obecně byl systém centralizován ve velkých léčebnách, ambulantní péče byla pouze státní na poliklinikách. Psychiatrická zařízení byla vesměs zanedbaná, stála na chvostu investic do zdravotnictví. V té době ani nebyla deklarována práva pacientů a jejich hlas byl oslyšen.

 

Dokážete popsat největší změny, kterých se během následujících let dosáhlo?

Velká změna nastala především v diverzifikaci možností a služeb, spuštění komunitní péče, osvětě, edukaci veřejnosti, částečná destigmatizace. Vztah lékař-pacient je nyní mnohde symetričtější. To znamená, že lékař není pouze vládce. Je to spíše konzultant, který svého pacienta informuje a nabízí mu volby, čímž zachovává jeho větší autonomii. Atmosféra v léčebnách se namnoze významně zlepšila a podmínky uvnitř se humanizovaly. Rozšířilo se spektrum služeb v terénu, klade se větší důraz i na tělesné zdraví duševně nemocných, i když ještě ne všude. Rozšířily se také možnosti psychoterapeutických výcviků. Mezi hlavní nedostatky nyní patří poddimenzování služeb v některých oblastech, nedostatek dětských psychiatrů a psychologů při současně narůstající poptávce, stále nedostatečné relativní financování oboru proti ostatní medicíně.

 

A co přejete psychiatrii a péči o duševně nemocné do budoucna?

Aby se psychiatrie ekonomicky i v myslích lidí stala rovnocenným oborem medicíny, a zajistila tak svým nemocným adekvátní a důstojnou péči.

FOTO:  denik.cz.

Klikni na mapku a najdi nejbližší pomoc

Třebíč Jihlava Žďár n/S Pelhřimov Havlíčkův Brod Hlinsko

 

facebook
 

 

 

Naši dárci

Přihlášení k odebírání newsletteru

Jméno
Příjmení
E-mail

© 2020 FOKUS Vysočina Administrace

Web: Crespo | Design: TNK