255_opz_barevne.jpg

pondělí, 30. července 2018

Jedno z pěti pilotních Center duševního zdraví se na začátku srpna otevře v Havlíčkově Brodě. Společný tým zaměstnanců FOKUSU Vysočina, z.ú. a zdravotnických pracovníků Psychiatrické nemocnice Havlíčkův Brod během osmnácti měsíců poskytne péči minimálně 135 lidem s duševním onemocněním a jejich blízkým.

Centra duševního zdraví jsou novým prvkem v péči o lidi s duševním onemocněním a o jejich vytváření se v odborných kruzích hovoří již delší dobu. V Havlíčkově Brodě se 1. srpna spustí jedno z pěti zkušebních zařízení.

 „Funkcí Centra duševního zdraví je poskytování komplexní zdravotnické i sociální péče lidem s vážným duševním onemocněním (schizofrenie a afektivní poruchy) v jeho přirozeném prostředí. Řešit bude nejen symptomy nemoci, ale i vztahy v rodině a blízkém okolí a zajištění důležitých životních potřeb. Naše Centrum duševního zdraví (CDZ) bude koordinovat péči v okrese Havlíčkův Brod,“ říká ředitelka FOKUSu Vysočina, z.ú. Anna Šimonová.

Jak Šimonová říká, pilotní projekt CDZ je financován Ministerstvem zdravotnictví z EU fondů.

Rok a půl zkušební doba

„Je koncipován na 18 měsíců a během této doby by měl prokázat funkčnost propojení zdravotní a sociální péče v komunitě a nastavit pravidla i způsob fungování pro další centra. Ta by měla vznikat postupně v dalších okresech Kraje Vysočina i České republiky,“ vysvětluje.

Kromě samotné péče, která v pilotním období v Havlíčkově Brodě poskytne potřebnou pomoc minimálně 135 lidem a jejich blízkým, budou zaměstnanci dále procházet intenzivním vzděláváním a třeba i pořádat přednášky a semináře pro odbornou veřejnost.

Centrum duševního zdraví najdete v prostorech Baukomplexu na adrese, Havlíčkova 2034, Havlíčkův Brod. Právě tady se v současné době nachází i havlíčkobrodské středisko FOKUSU Vysočina.

 „Po ukončení pilotního projektu bude CDZ financováno vícezdrojově. Sociální služby budou zajištěny z dotací pro sociální oblast, zdravotní část zdravotními pojišťovnami. Cílem je i nalezení standardních úhradových mechanismů s pojišťovnami tak, aby provoz center mohl být funkční i po pilotním projektu. Za tímto účelem je centrum povinno veškerou svou činnost reportovat zdravotním pojišťovnám a následně ÚZIS.  Předpokládáme, že další Centra duševního zdraví budou dále vznikat v okresech Jihlava a Pelhřimov,“ dodala Anna Šimonová.

Více informací najdete zde: http://www.reformapsychiatrie.cz/2018/06/18/v-ramci-programu-podpory-center-dusevniho-zdravi-bylo-vybrano-prvnich-pet-uchazecu-fungovat-zacnou-uz-od-cervence/

Jak bude koncipována práce v Centru duševního zdraví v Havlíčkově Brodě?

Vytváříme společný tým sociálních pracovníků FOKUS Vysočina a zdravotnických pracovníků Psychiatrické nemocnice Havlíčkův Brod.  V Centru duševního zdraví (CDZ) pracují sociální pracovníci, peer konzultant, terénní psychiatrické sestry, psychiatr a psycholog, psychoterapeut nebo adiktolog. Celkem se tak jedná o 13 lidí.  CDZ úzce spolupracuje s ostatními službami FOKUSu Vysočina (Komunitní tým a chráněné bydlení), s přijímacím oddělením PN Havlíčkův Brod a dalšími službami v příslušeném okrese.

Jaké druhy služeb budou v CDZ Havlíčkův Brod poskytovány:

  1. Terénní péče - v přirozeném prostředí klienta - hlavně u něj doma. Součástí práce terénního týmu je také asertivní oslovování lidí ohrožených duševním onemocněním. Psychiatrické sestry se zaměřují na kontrolu medikace a celkového zdravotního stavu, vzdělávají klienta v životosprávě, spolupracují s ambulantními psychiatry a dalšími odborníky, podílejí se na krizových intervencích. Sociální pracovníci zase mapují jeho celkovou situaci, silné a slabé stránky a snaží se jej navrátit do jeho životních rolí.

  2. Denní péče jde o komplex ambulantních sociálních a zdravotních služeb.  Patří sem individuální schůzky edukačního, nácvikového i psychoterapeutického charakteru. V centru budou také probíhat skupinová i individuální setkání s adiktologem pro klienty s duální diagnózou nebo pro lidi ohrožené závislostí. Zároveň CDZ nabízí denní program zaměřený na nácvik pracovních dovedností a běžných činností.

  3. Krizové služby - krizové služby zajišťuje jakýkoliv člen týmu, v ambulanci či přirozeném prostředí a v otevírací době centra.  V případě potřeby pracuje s klientem psychiatr či psycholog, případně je kontaktováno příjmové oddělení psychiatrické nemocnice, postup je koordinován se složkami IZS.

  4. Psychiatrické služby – součástí týmu je psychiatr. Ten je ošetřujícím odborným lékařem pro část klientů CDZ a udržuje si volnou kapacitu pro řešení a přijetí nových klientů. Psychiatr bude úzce spolupracovat s Psychiatrickou nemocnicí při propouštění, přijetí či odmítnutí příjmu u osob z okresu Havlíčkův Brod. V tomto ohledu bude jednou z „bran“ pro navázání člověka na CDZ.

  5. Služby klinického psychologa - Klinický psycholog se účastní denních porad multidisciplinárního týmu.  Poskytuje intervence zaměřené na psychoterapeutickou podporu klientů či jejich příbuzných, v případě potřeby se bude účastnit krizové intervence.

  6. Služby psychoterapeutické - psychoterapeuticky zaměřené intervence poskytuje klinický psycholog a jsou zaměřené především na skupinovou terapii.

  7. Podpora svépomocných skupin – centrum podporuje vznik svépomocných skupiny a plánujeme podporovat rozvoj již existující svépomocné skupiny, která se pravidelně schází 1x a je otevřená pro všechny zájemce. Skupina je vedena peer konzultantem, zaměřuje se na podporu zotavení.

 

 

Klikni na mapku a najdi nejbližší pomoc

Třebíč Jihlava Žďár n/S Pelhřimov Havlíčkův Brod Hlinsko

 

facebook
 

 

 

Naši dárci

Přihlášení k odebírání newsletteru

Jméno
Příjmení
E-mail

© 2019 FOKUS Vysočina Administrace

Web: Crespo | Design: TNK